Nieuws

Keramiek in Cradle-to-Cradle concept

Gescheiden inzamelen en recyclen van keramiek met als doel nieuwe grondstof te (her)winnen voor de productie van tegels.Dat is wat Mosa en Van Gansewinkel nastreven in een samenwerking tussen beide partijen.. Hierbij wordt het Cradle-to-Cradle-concept toegepast. Slaagt de onderzoeksfase dan wordt daarna doorgestart op grote schaal.