Nieuws

Aan de inzameling van plastic verpakkingen is in het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton een doelstelling gekoppeld van 38% materiaalhergebruik in 2009, en 42% in 2012.
Hoewel een hoger recyclingpercentage voor kunststof noodzakelijk is, heerst er grote zorg binnen de papier- en kartonketen dat gemeenten uit ondoordachte kostenoverwegingen zullen opteren voor een vorm van gemengde inzameling van kunststof met de inzameling van oudpapier en karton.

Huishoudelijke kunststof verpakkingen bevatten nagenoeg altijd productresten, alle voorlichting over ‘druip- en schraapleeg’ aanbieden ten spijt. Om nog maar te zwijgen over de vervuilde vleeswarencellofaantjes en ander vervuild en niet recyclebaar kunststof die in sommige gemeenten ook apart moeten worden gehouden.

Wanneer papier en huishoudelijke kunststoffen fysiek in één perskraakwagen worden ingezameld, raakt het oudpapier per definitie verontreinigd en verliest het aan waarde als secundaire grondstof.
Recente rapportages uit Groot Brittannië – waar een deel van het oudpapier uit een gemengde inzameling komt – tonen aan dat wel 10 – 20% van het aldus ingezamelde oudpapier niet meer geschikt is voor recycling als gevolg van de opgelopen verontreinigingen; een doemscenario dat nu ook boven de Nederlandse markt is komen te hangen.

Een en ander kan worden voorkomen wanneer bijvoorbeeld een duobak zou worden geïntroduceerd voor de gelijktijdige maar separate inzameling van beide fracties.