Nieuws

Informatiesysteem voor autowrakken

IDIS staat voor International Dismanteling Information System en is te allen tijde gratis beschikbaar als milieugerichte voorbehandeling- en ontmantelingsinformatie voor ELV`s ( End -of-Life Vehicles).Het systeem – begin jaren negentig opgezet door een consortium van de grootste Europese autofabrikanten- is uitvoerig verbeterd en van nieuwe aanvullende documenten voorzien. Het systeem bevat informatie over 58 automerken, meer dan 510 modellen en 1050 varianten. Drie maal per jaar vindt up-dating plaats.