Nieuws

In memoriam: Albert F. Strikkers, 1927- 2009

Op de avond van 26 oktober was Albert Strikkers, als erelid van de MRF en ex vice president van wereldorganisatie BIR, aanwezig bij de Welcome Cocktail ter gelegenheid van het BIR-wereldcongres in Amsterdam met zijn 930 deelnemers. Hij zat bij ons, Hans Brak, Professor Dalmijn en schrijver dezes (Fred Nijkerk – red.) aan tafel en genoot met volle teugen van dit weerzien van zovele oude vrienden.
Om half negen vertrok hij, gelijk met ons, om met de trein terug te reizen naar Aerdenhout. In de trein werd hij onwel en enige uren later overleed hij thuis in de armen van zijn vrouw Elisabeth, aan een hartstilstand.
Albert was persoonlijk en zakelijk een geliefd man; in onze branche was hij wellicht een unicum, vijanden kende hij niet, louter vrienden, door zijn aimabele en strikt integere karakter. Daarom werd hij ook steeds in bestuursfuncties gekozen. Hij was ruim 10 jaar lang bestuurslid van de VHNFM, de non-ferro metaal recycling vereniging, en daarvan van 1990 -1993 voorzitter. Daarna stapte hij over naar de nieuw gevormde Metaal Recycling Federatie. In 1997 werd hij tot erelid van deze MRF benoemd. Daarnaast was hij van 1987-1991 vice-president van BIR en was bovendien vele jaren bestuurslid van diens Non-Ferrous Metals Division.
Voor zijn grote verdiensten op nationale en internationale gebieden, werd hij in maart 1990 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.
Na zijn middelbare school en militaire dienst kwam hij in 1949 bij de aloude Nieuwe Non-ferro Metaalhandel H.J.v.d.van der Rijn (later Billiton-vd,Rijn en Rijnvis), op de Dam in Amsterdam in dienst en bleef daar tot 1958, in welk jaar hij overstapte naar de toenmalige Metaalhandel Polak & Zn. in Middelburg, later Billiton-Metrec. Voor dit bedrijf verhuisde hij in 1960 naar dochterbedrijf Holmeco in Vilvoorde. In 1967 verkaste hij naar Miles Metals in Amsterdam, doch toen dit Amerikaanse bedrijf in 1977 vertrok uit Nederland, moest hij een nieuwe baan zoeken en werd in juli van dat jaar aangenomen door Willem van `t Wout om in zijn Triumph Metals te komen werken. Ondernemend als steeds richtte Albert daar Curef Metal Processing op, gezeteld aan de Rotterdamse Boezembocht en in Havana, en werd daarvan de eerste directeur; met Cuba samen zette hij een reeks van diverse zaken op. Dat bleef hij doen tot zijn 65e jaar. In 1999 werd hij benoemd tot commissaris van Curef.