Nieuws

In 2030 alle afvalstoffen recyclen

Op een onlangs gehouden conferentie zei VROM- minister Jacqueline Cramer:` In 2030 moet honderd procent van alle (afval)-stoffen worden recycled. Afval als zodanig zal niet meer bestaan.
Materialen aan het einde van hun levenscyclus zijn te waardevol om weg te gooien en blijven daarom onderdeel uitmaken van de kringloop.`
Het Landelijk Afvalbeheerplan krijgt daarom ook een opvolger: het Materialenbeleidsplan. En daaruit spreekt een andere intentie.

Meer in RMB nummer 7, november 2008.