Nieuws

Illegale export kunststofafval aangepakt

De VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD) heeft op 24 april 2008 onder leiding van het Functioneel Parket in Groningen een locatie doorzocht van een bedrijf dat handelt in kunststofafval. Ook is een doorzoeking gedaan bij een expediteur in Zuid-Holland, die in opdracht van het Groningse bedrijf handelingen uitvoerde. De administratie is in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht van illegale export van afval naar landen in Azië.

Het Groningse bedrijf stond al in de aandacht bij de VROM-Inspectie. Een aantal containers was eerder al vastgezet op een locatie in Drenthe, omdat de export in strijd was met de Europese regels voor het transport van afvalstoffen (EVOA). Naar aanleiding van nieuwe aanwijzingen over bepaalde transporten is besloten de zaak verder te onderzoeken op strafbare feiten. Het betreffende bedrijf is niet het eerste bedrijf in deze sector waar de VROM-IOD een onderzoek instelt. Ook twee andere bedrijven die handelen in kunststofafval zijn onderwerp van onderzoek door de VROM-IOD.

Wanneer vervuild kunststofafval wordt geëxporteerd, wordt een milieuprobleem verplaatst naar derde landen. Het sorteren en wassen van vervuild kunststofafval kan daar leiden tot vervuiling van bodem en water. De vervuiling die vrijkomt bij het wassen van de inhoud van één container vervuild kunststofafval staat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid afvalwater van 100 gezinnen op één dag.

https://www.vrom.nl//pagina.html?id=35868