Nieuws

Inzameling en recycling van ICT-apparatuur en andere elektronische apparaten is in Nederland goed geregeld. ICT~Milieu heeft daarom grote moeite met het rapport over de export van electronica-afval van Greenpeace. Daarin wordt gesteld dat “het Nederlandse inzamelsysteem zo lek is als een mandje en een grote hoeveelheid elektronisch afval naar Ghana verdwijnt”.

ICT~Milieu organiseert de collectieve inzameling en recycling van gebruikte ICT-apparaten. ICT~Milieu laat alle aangeboden ICT-apparaten recyclen in Nederland. Consumenten kunnen gebruikte ICT-apparaten naar de gemeentelijke milieustraat brengen of inleveren bij de winkel waar ze een nieuw apparaat kopen. Niet alle gemeenten en winkels geven hun ingezamelde ICT-afval aan ICT~Milieu maar aan handelaren en opkopers. Wat die met het ICT-afval doen is niet bekend, omdat deze partijen – in tegenstelling tot ICT~Milieu – geen rapportageplicht aan de overheid hebben.

ICT~Milieu pleit er daarom voor dat ook deze partijen aan de overheid moeten rapporteren en is voorstander van een wettelijke afgifteplicht door gemeenten en winkels aan ICT~Milieu. De ICT-bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid zodra dit wettelijk kan, te weten op het moment dat gemeenten en detailhandel apparatuur aanbieden. Detailhandel, gemeenten en consumenten hebben echter ook een verantwoordelijkheid om op de juiste manier om te gaan met het afval.