Nieuws

ICT-Milieu niet eens met CREM-rapport

ICT-Milieu heeft grote moeite met het rapport over electronica-afval dat onderzoeksbureau CREM heeft opgesteld in opdracht van Greenpeace. Inzameling en recycling van ICT-apparatuur in Nederland is volgens ICT-Milieu juist een goed voorbeeld van producentenverantwoordelijkheid. Het CREM-rapport wekt de suggestie dat er nogal wat mankeert aan de recyling van die apparatuur. Volgens ICT-Milieu komt dat vooral omdat CREM bruingoed en ICT-apparatuur op een hoop gooit, terwijl voor ICT-apparatuur een ander inzamelsysteem actief is. ICT-Milieu zegt 70% van de gebruikte apparatuur in te zamelen en een recycling van 97% te realiseren.