Ga naar hoofdinhoud

Honderden miljoenen kilo’s plasticafval met onduidelijke bestemming

Een deel van het Nederlandse plasticafval is van de radar verdwenen. Het is daarmee ook onbekend of dit gerecycled verbrand of in het milieu terecht gekomen is. Het gaat daarbij om honderden miljoenen kilo’s plasticafval. De weg van herkomst naar bestemming zou daarom beter in kaart gebracht moeten worden, zo stellen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht wilden meer inzicht krijgen in de hoeveelheid Nederlands plasticafval dat geproduceerd wordt, de mate waarin het in het milieu terechtkomt en de manier waarop dit gebeurt. Het meeste plasticafval werd in Nederland gerecycled of verbrand, een deel ging naar het buitenland.

In totaal genereert Nederland jaarlijks 1367 miljoen kilo, zo staat in het rapport. Daarbij werd 623 miljoen kilo aan plasticafval geïmporteerd. Daarvan is bij 423 miljoen kilo onduidelijk wat er vervolgens mee gebeurt. Van het geëxporteerde afval wordt bij buitenlandse (recycling)bedrijven onvoldoende gerapporteerd of en hoe het plastic wordt gerecycled. De onderzoekers stellen daarom dat er internationaal meer en betere rapportage moet komen op deze afvalstromen, om zo zeker te weten dat het ook goed wordt verwerkt.

Bron: Universiteit Utrecht