Nieuws

Diverse medewerkers van provinciale en gemeentelijke overheden lieten donderdag 21 februari ‘08 tijdens een kennismiddag bij SenterNovem in Utrecht zien dat granulaatbeton een volwaardig alternatief is voor grindbeton. Initiatiefnemer van de middag was het kennisnetwerk granulaatbeton.nl dat begin 2007 is opgericht door de Provincie Utrecht, SenterNovem, VROM, VOBN, BRBS en de Kok & partners.

Reeds vele jaren is er onderzoek verricht en ervaring opgedaan. Resultaat is een serie normen en standaarden die de toepassing vereenvoudigen. Een doorsnede van granulaatbeton naast dat van grindbeton illustreerde op doeltreffende wijze de gelijkwaardigheid van de twee soorten beton: geen van de aanwezigen kon het verschil aangeven!

Granulaatbeton is beton waarin betongranulaat afkomstig van steenachtig Bouw en Sloop-afval (BSA) wordt verwerkt in plaats van primaire materialen zoals grind en of zand. De toepassing van het gerecyclede granulaat draagt bij aan het sluiten van de betonkringloop. Aan de ene kant hoeven grondstoffen als zand en grind minder afgegraven te worden en aan de andere kant ontstaan er geen bergen puinafval. Goed voor het milieu en bij structurele toepassing ook goed voor de portemonnee.

Iedereen kent Max Havelaar koffie, maar toch heeft het maar een marktaandeel van 2,6 %. Het streven van Daaf de Kok is dat het kennisnetwerk over twee jaar opgeheven kan worden, dat iedereen dan van het bestaan van granulaatbeton weet en het ook toepast.