Nieuws

Gerichte controles in Friesland

De provincie Friesland en het Wetterskip Fryslan voeren vanaf 2 april een aantal dagen gerichte controles uit bij autodemontage- en aanverwante bedrijven. Controles worden uitgeoefend op vergunningsvoorschriften die milieuhygienische risico`s moeten voorkomen. De provincie kijkt naar naleving van de Wet Milieubeheer (WM), het Waterschap controleert op basis van de Wet verontreiniging Oppervlaktewater (WVO)