Nieuws

FEBEM groeit door

FEBEM in Belgie meldt in haar jaarbericht, dat haar aantal leden ook in 2008 weer is gestegen. Dat aantal bedraagt nu circa 170 privaatrechtelijke groepen, die ongeveer 200 bedrijven vertegenwoordigen. De omzet van die bedrijven beloopt ongveer 2 miljard euro per jaar. Verder profiteren volgens FEBEM inmiddels zo`n 750.000 Belgische gezinnen van warmte en elektriciteit gerecupereerd door de Belgische milieusector.