Nieuws

EBRA- de Europese associatie voor batterijrecycling- constateert stagnatie in de inzameling binnen de EU. In 2008 werd namelijk 27.600 ton recycled binnen de EU en dat ligt onder de prognose. Per land verschillen de scores enorm. Onder meer Belgie en Nederland liggen wel op koers, maar andere landen laten het afweten. EBRA waarschuwt dat de EU-doelstelling van 25% recycling in 2012 moeilijk te realiseren zal zijn.