Ga naar hoofdinhoud

Educatieve aanhanger is opmaat naar bouw recyclingfabriek in India

Foto: Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam

Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam financierde, ontwikkelde en bouwde een mobiele Plastic Recycle LAB in een aanhanger. Hierin wordt verzameld plastic afval omgesmolten tot iets nieuws. Het wordt gebruikt om kinderen meer bij te brengen over plastics en recycling, en is tegelijk een opmars naar een groter project. Samen met de Rotaryclub Visakhapatnam en met de hulp van Save Plastics willen ze namelijk een recyclefabriek bouwen in Visakhapatnam, India.

Het LAB dat de Rotaryclub bouwde kan gebruikt worden door scholen, bedrijven, clubs en andere organisaties die willen helpen het bewustzijn rond plastic te vergroten. De shredder in het LAB wordt aangedreven door een fiets. Het is dus trappen om het plastic te vermalen. Vervolgens komt het vermalen plastic in een kleine extruder die een dikke warme draad plastic in een mal giet. Begeleidend video- en lesmateriaal leert kinderen welke soorten plastic er zijn, wat de gevaren van plastic zijn en welke soorten wel en welke niet kunnen worden hergebruikt.

Foto: Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam

Opmars naar meer
Het mobiele Plastic Recycle LAB is een opmars naar een groter project in Visakhapatnam, India. In deze kustplaats aan de Oostkust van India hoopt Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam samen met Rotaryclub Visakhapatnam een echte plastic-recyclefabriek te realiseren. daar worden straks bouwmaterialen als tegels, balken en palen gemaakt van het plastic dat er wordt verzameld. Hiervoor heeft de Nieuwendamse Rotaryclub de kennis van Save Plastics aangetrokken. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring in het recyclen van plastic tot bruikbare dingen en is als partner en sponsor betrokken bij het mobiele LAB.

Anne Legeland, binnen Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam initiatiefnemer van het project, heeft met eigen ogen gezien hoe groot het probleem in India is. “Voor mijn werk ben ik veel in India en ook in Visakhapatnam. De berg plastic die hier in de haven en langs de kustlijn drijft en ook aanspoelt is bijna ondenkbaar groot. Zonder meer opruimen verplaatst het probleem alleen maar. Tijdens een van mijn reizen viel het mij en mijn reisgenoten op dat er overal van die zwaar bevuilde modi- en portapotti wc’tjes door het landschap staan. Al grappend zeiden we dat we eigenlijk tegels en bouwmaterialen zouden moeten maken van omgesmolten plastic om nettere, meer hygiënische sanitaire voorzieningen mee te maken. Inmiddels hebben we dat idee serieus onderzocht en gaan we ervoor. Het is een win-win situatie. De fabriek verschaft werk, het plastic wordt opgeruimd en gerecycled en dat zorgt weer voor een betere hygiëne”.

Het mobiele Plastic Recycle LAB is gefinancierd door de leden van Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam, door mensen en bedrijven uit hun netwerk en door diverse sponsors en donateurs. De fondsen voor de uiteindelijke fabriek worden binnen Rotary International opgehaald. Organisaties of scholen die het leuk vinden het mobiele LAB in te zetten bij hun activiteiten kunnen contact opnemen met plasticrecyclelab@rotary.nl