Nieuws

E-Energy Market is een nieuwe elektronische marktplaats voor biobrandstoffen. Vraag en aanbod van ondermeer biodiesel en biomassa vinden elkaar hier volgens het veilingprincipe. De werking is vergelijkbaar met eBay, echter E-Energy Market richt zich uitsluitend op bedrijven en organisaties (B2B). Overigens kan ook tegen vaste prijzen in plaats van in een veiling verkocht worden.

De biobrandstoffenindustrie opereert in een dynamische markt. Het aanbod van biobrandstoffen groeit sterk door de opening van nieuwe fabrieken en toenemende niveaus van inzameling. De vraag naar biobrandstoffen groeit, maar fluctueert door opkomende en wegvallende subsidies. Deze wisselende marktomstandigheden beïnvloeden de prijs en maakt kopers onzeker of de gevraagde prijzen wel juist zijn. Deze hebben de neiging daarom fossiele brandstoffen te blijven kopen. Een efficiënt werkende markt neemt deze onzekerheid weg en stimuleert kopers tot het gebruik van bio-energie en biobrandstoffen. De benodigde efficiënte markt is www.E-EnergyMarket.com, waar vraag en aanbod voor biobrandstoffen elkaar treffen.

E-Energy Market is om drie redenen efficiënt:
• Ten eerste omdat het vraag en aanbod elektronisch veilt en zonder vertraging zichtbaar en beschikbaar maakt.
• De tweede reden is de tijdsbesparing door de geautomatiseerde en gestandaardiseerde communicatie tussen koper en verkoper.
• En ten derde is het efficiënt omdat het inkoop en verkoopkosten bespaart. Kopers handelen zelfs gratis. Verko