Nieuws

Duurzaamgesloopt.nl is een initiatief om te komen tot een aantoorbaar duurzaam en maatschappelijk verantwoord sloopproces. Duurzaamgesloopt.nl geeft alsdus de initiatiefnemers invulling aan de stimulering van duurzaamheid, maar borgt ook de afzet en het hergebruik van vrijkomende materialen. Het is een keteninitiatief waaraan meewerken: Aanbouw Rijnmond, Adviesburo van Doorn, Van Gansewinkel, Struijk Groep en Theo Pouw. Meer in RMB nummer 8, december 2009.