Nieuws

De Groene Parel Award 2009

De Groene Parel is een stimuleringsprijs voor de gemeente en haar (private) partners met het meest vooruitstrevende lokale klimaatinitiatief. In aanmerking komen oa. duurzame projecten op het gebied van elektrisch vervoer, duurzame mobiliteitsconcepten, woningbouw & publieke voorzieningen, bedrijfsterreinen, industrie, ruimtelijke inrichting, waterbeheer en duurzame overheidsorganisaties. Het proces op weg naar de bekendmaking van de award draagt bij aan stimulering aan de uitvoering van het Klimaatakkoord tussen Rijk en Gemeenten, het delen van kennis, ervaring en het beter leren kennen en vinden van vakgenoten. De jury bestaat uit prominenten bestuurders, wetenschappers, brancheverenigingen en NGO’s. De winnaar ontvangt een kunstwerk en kan rekenen op bijbehorende publiciteit. De Groene Parel is een initiatief van het BlomBerg Instituut en onderdeel van het platform ‘De Groene Versnelling’.

Proces Award
De jury bestaat uit de Transitieraad voor De Groene Versnelling. Zij kiezen de 10 kanshebbers uit. Deze projecten presenteren zich op 15 oktober 2009 tijdens de platformconferentie ‘De dag van de Bestuurlijke Versnelling, Nederland Duurzaam Prachtland?!’. Vervolgens kiezen jury en publiek de 3 nominaties. De genomineerde projecten gaan de sportieve strijd aan in de eindronde tijdens het eindejaarsdiner op 10 december 2009.

De Groene Versnelling
In deze tijd van recessie en klimaatcrisis zijn duurzaam en innovatie belangrijke peilers en aanjagers van een florerende en groene economie. Echter, door het ontbreken van een gemeenschappelijke toekomstbeeld, versnippering van initiatieven, beleid en aansturing en regeldruk loopt Nederland niet voorop. Daarom is de urgentie daar om publieke en private bestuurders en beleidmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van kennisinstituten en NGO’s met elkaar te verbinden. Zodat een krachtig fundament ontstaat van personen lef, visie en ambitie. Waardoor versnelling wordt gebracht in het DUURZAME DOEN. De Groene Versnelling verbindt deze personen in een sterk netwerk. Bindmiddel zijn aansprekende en resultaatgerichte bijeenkomsten en waardevolle naslagwerken. De reeks bestaat voor 2009 uit klankbordsessies, De Dag van de Bestuurlijke Versnelling op 15 oktober, De Groene Parel Award en het eindejaarsdiner op 10 december.

Inschrijven is mogelijk tot 15 september 2009. Meer info

Kennispartners zijn Senter Novem, ONRI en DenktankProspect.