Nieuws

De Graaf Groep sluit zich aan bij MVO Nederland

Onlangs is De Graaf Groep partner geworden van MVO Nederland. De Graaf zet zich al langere tijd in voor mens en milieu. Het partnerschap met MVO Nederland bekroont de tijd en moeite die De Graaf erin steekt om zich in te zetten voor de mens- en milieuaspecten van de kernbedrijfsvoering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. De balans tussen planet, people en profit staat bij MVO centraal. Een goede balans tussen de drie p’s leidt veelal tot betere resultaten voor het bedrijf en (vooral) ook voor de samenleving.

De Graaf geeft invulling aan MVO op de volgende punten:

– Het beperken van schadelijke uitstoot van het vrachtwagenpark door filters, energiezuinige motoren en routeoptimalisatie
– Het beperken van energieverbruik door onder andere het terugdringen van machine-uren
– Het inlenen van werknemers van een sociale werkvoorziening
– Gebruik maken van duurzame materialen bij nieuwbouw en renovatie