Nieuws
Foto: ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Polizeidirektion Osnabrück van de Duitse politie controleerden vorige week diverse afvaltransporten over de Duits-Nederlandse grens. Daarmee willen zij grensoverschrijdende milieucriminaliteit en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu voorkomen. Het belang van de samenwerking werd onderstreept met het ondertekenen van een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking rond de controles op illegaal afvaltransport bestaat sinds 2012.

Dat de Duits–Nederlandse samenwerking een effectieve handhaving mogelijk maakt, blijkt uit het resultaat. Bij ruim 26 procent van de 41 inspecties werden overtredingen geconstateerd. De overtredingen zijn divers: van het illegaal overbrengen en vervoeren van afval tot het ontbreken van de juiste papieren of een lading die niet goed gezekerd is. De ILT en de Duitse politie gaven ambtelijke waarschuwingen (2) en meerdere boetes (8) af. Tegen een illegaal vervoer is proces-verbaal opgemaakt. En een afvaltransport is teruggestuurd naar de ontdoener, omdat een duidelijke eindbestemming ontbrak.

De ILT (of een buitenlandse partner zoals de Duitse Politie) controleert aan de hand van de benodigde papieren of de lading van een transport overeenkomt met de EVOA-kennisgeving. De internationale samenwerking geeft niet alleen informatie over een individueel transport, maar ook over de keten en de oorsprong van afval, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Als daar bijzonderheden uit naar voren komen, kan dat leiden tot aanvullende controles.

Transport-online sprak met Koos Kasemir, seninior-inspecteur bij de ILT.

Verder lezen…