Nieuws

Roxit en Royal Haskoning werken sinds kort samen aan de integratie van twee systemen: Squit XO en SESOM. Door deze unieke samenwerking komt er voor het eerst een complete en integrale oplossing beschikbaar op het gebied van vergunningverlening en handhaving voor gemeenten, milieudiensten en provincies.

Het koppelen van applicaties en inhoud is een logisch vervolg van deze samenwerking. Mede omdat beide organisaties dezelfde klantenkring bedienden, merkten zij al gauw dat er behoefte was aan één oplossing, een compleet pakket van producten en diensten op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Door beide systemen te integreren ontstaat een uniek product dat zowel qua functionaliteit, technologie als inhoud aansluit op de behoeften van de markt.

Squit XO integreert alle bestaande vergunning- en handhavingstaken in één systeem van eenvoudige kapvergunningen tot complexe bouw-, milieu- of omgevingsvergunningen, en van vrijstellingsprocedure tot voorbereidingsprocedure voor een nieuw bestemmingsplan. SESOM is software met een groot actueel tekstenpakket voor vergunningverlening. De teksten worden continu aangepast aan de veranderingen in de wet en regelgeving. Via een abonnementsregeling krijgen gebruikers zes maal per jaar de beschikking over een actueel tekstenpakket.

Roxit en Royal Haskoning werken ook samen bij het aanbieden van checklisten voor (mobiel) handhaven. Op deze manier biedt de samenwerking ook samenhang tussen vergunningverlening en handhaving.