Nieuws
Textiel recycling
Foto: shutterstock

De brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling (VHT), vernieuwde de certificeringsregeling Herwinning Textiel (CHT) vorig jaar ingrijpend. De toetsing van de nieuwe regeling is sinds 1 januari 2022 in handen van Kiwa Nederland. Een Nederlands bedrijf voor testen, inspecteren en certificeren.

VHT-secretaris Roderick Ferrari: “Binnen Europa is Nederland van oudsher echt een koploper in innovatie op het gebied van inzameling en verwerking van textiel. In ons land zijn veel bedrijven gevestigd die kennis hebben van het sorteerproces, waardoor ingezameld textiel vanuit heel West-Europa zijn weg naar Nederland vindt om gesorteerd te worden. Een positie die we graag willen en moeten behouden!”

Strengere eisen

De nieuwe certificeringsregeling Herwinning Textiel bevat strengere eisen ten opzichte van de vorige regeling, zoals richtlijnen voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid. De VHT ziet deze vernieuwde certificering als professionaliseringsslag voor de branche en voert daarom een de certificeringsplicht in voor al haar leden. Doordat alle CHT-certificaten in 2022 geüpdatet worden, betekent dit dat alle leden zich dit jaar opnieuw laten certificeren op basis van de nieuwe regeling.

Certificaat vereist

Ongeveer 85 procent van het ingezamelde huishoudelijk textiel in Nederland loopt via een onderneming met een certificaat volgens de CHT. Gemeentelijke organisaties nemen een VHT-certificering ook als eis op in de aanbestedingen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk textiel. Kiwa helpt de VHT om de certificering te blijven ontwikkelen en geïnteresseerde bedrijven hiervoor te auditen. Dit is een systematische periodieke controle. De certificering staat open voor alle bedrijven de werkzaam zijn in de textielrecycling. Leden van de VHT kunnen bij de vereniging terecht voor ondersteuning in het certificeringstraject.

Bron: Kiwa