Nieuws

Onlangs heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar nieuwe Caterpillar 308CCR rupsgraafmachine in gebruik genomen. Een bijzondere machine, want de CAT 308C CR moest wel voorzien worden van specifieke aanpassingen om voor vele werkzaamheden van het Hoogheemraadschap ingezet te kunnen worden.

Willem, de machinist van de machine is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze machine. ”De werkzaamheden van het Hoogheemraadschap zijn zeer divers. Een van de belangrijkste werkzaamheden is het in stand houden van erf afscheiding en dit betekend veel maaikorf werk aan slootoevers. Wij zochten hiervoor een redelijk lichte machine met een groot bereik. Tegelijkertijd moest de machine ook inzetbaar zijn voor normale graafwerkzaamheden, waarbij een groot bereik minder van belang is.”

Op basis van deze informatie heeft Pon Equipment BV de Caterpillar 308C CR zodanig aangepast, dat hij in staat is de diverse werkzaamheden uit te voeren. De machine heeft twee giek combinaties; de standaard giek en een retrofit giek met een bereik van maar liefst 9 meter. Daarnaast is de machine verder voorzien van rubbertracks, waardoor de machine perfecte grip behoudt en het, vaak drassige, grasland niet beschadigt.

“Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Door het bereik van 9 meter kan ik een sloot in één keer maaikorven en zelfs het gemaaide gras naast de machine lossen. Dat scheelt me veel tijd. De extra brede rubbertracks zorgen voor perfecte grip, ook op natte taluds.