Ga naar hoofdinhoud

Tata Steel in massaclaim aansprakelijk gesteld voor schade en overlast omwonenden

Foto: Shutterstock

Stichting Frisse Wind heeft Tata Steel IJmuiden aansprakelijk gesteld voor schade door uitstoot van gevaarlijke en schadelijke stoffen. De stichting behartigt de belangen van ongeveer 1.400 omwonenden. Om welk bedrag het zal gaan is op dit moment nog niet bekend.

In een reactie laat Tata Steel weten al verschillende maatregelen genomen die er voor zorgen dat ons bedrijf schoner produceert. “Wij brengen bijvoorbeeld de uitstoot van lood, andere metalen en PAK’s stevig terug”. In de afgelopen jaren heeft Tata Steel zich ingezet voor het verminderen van de uitstoot. De uitstoot van de kankerverwekkende PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) daalde sinds 2019 met 50 procent. De uitstoot van lood daalde sinds 2010 met 95 procent. “Naast ons Groen Staal plan blijven wij ook in de toekomst werken aan aanvullende maatregelen die de uitstoot verder terugbrengen. Zo willen wij blijven bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de IJmond. Dat is wat omwonenden en ook wijzelf willen en daar blijven we graag over in gesprek.”

Eerst gesprek

De omwonenden geven Tata nu een maand de tijd om formeel op claim te reageren, zodat er samen naar een oplossing gewerkt kan worden. Ze vragen hierbij om een schadevergoedingsregeling voor alle geleden schade en nog komende schade. Reageert Tata Steel niet, dan volgt een gang naar de rechtbank.

Grootste maar niet de enige

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed eerder al onderzoek naar de herkomst van de giftige stoffen in de omgeving van IJmuiden. Daaruit bleken de stoffen voornamelijk van het terrein van Tata Steel af te komen, maar ook deels uit andere industriële bronnen, de scheepvaart, het trein- en wegverkeer, houtstook en elektriciteitsopwekking.