Ga naar hoofdinhoud

Export pvc-recycler opgeschort door conflict met inspectie: afval of grondstof?

PVC recycler Vinylrecycling.com in Lelystad is op de vingers getikt door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het bedrijf dat al jaren zonder problemen PVC exporteert, ook buiten Europa, zou afval geëxporteerd hebben in plaats van een grondstof. En dat mag niet. Het bedrijf voert nu een strijd tegen de ILT, die volgens hen handelt in strijd met de geldende regelgeving. Intussen staan bij Vinylrecycling zakken pvc te wachten op transport.

Voor de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) is de recente ontwikkeling bij de PVC recycler weer een duidelijk signaal dat de criteria waaraan voldaan moet worden om het label grondstof te krijgen nog erg onduidelijk is.

De NRK ziet dat de criteria voor een grondstof per land, regio of zelfs per organisatie verschillen. “En dat zorgt voor problemen rond de export van grondstoffen”, zo zegt de Federatie. De criteria die gehanteerd worden zouden wereldwijd gelijk getrokken moeten worden. Immers, door onduidelijke regelgeving kunnen waardevolle grondstoffen juist verloren gaan. Zo ook in het geval van Vinylrecycling. Het bedrijf voldoet naar eigen zeggen aan de criteria. Er moet bijvoorbeeld een markt zijn voor de grondstof, de grondstof moet voldoen aan de geldige wetgeving en normen en de grondstof mag geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid hebben.’

‘Politiek moet ingrijpen

Voor Vinylrecycling.com betekent het conflict de ILT dat er nu zakken met PVC staan te wachten op export. Groen licht is er alleen nog niet. Vinylrecycling.com CEO Huib van Gulik meldt dat er inmiddels een gesprek is aangevraagd met de betrokken staatssecretaris: “We zijn er vast van overtuigd dat we op de juiste wijze het einde-afvalproces beoordelen en dat het duidelijk is dat ILT hier niet op de juiste manier mee omgaat. Dit is dan ook de reden waarom we staatssecretaris Vivianne Heijnen hebben verzocht om met ons over deze zaak te spreken. We begrijpen dat dit misschien niet het meest geschikte moment is, direct na haar vakantie. Echter, gezien haar eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van ILT, lijkt zij de meest aangewezen persoon om met ons in gesprek te gaan.”

Over de top

Ondertussen is de recycler ook bezig met het verkrijgen van een R3-status, waarmee het aantoont te voldoen aan de eisen met betrekking tot einde-afval kunststoffen. Maar ook dit wil nog niet zo vlotten. Zo schrijft Van Gulik: “We moeten ook met alle leden van onze brancheorganisatie eens goed kijken naar de R3 criteria die samen met ILT zijn opgesteld. Mijn stellige mening is dat deze richtlijnen ook volledig over de top zijn en zeker niet bijdragen aan het halen van de doelstellingen van recycling. We zijn als recycling industrie voorlopers en overheden zouden ons moeten ondersteunen in plaats van tegenwerken.”

Bron: NRK, AfvalOnline, Financieel Dagblad

Lees ook: