Nieuws

Gezamenlijk persbericht van Vereniging Afvalbedrijven en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De gemeenten en het afvalbedrijfsleven zien niets in de belastingmaatregel die het kabinet in de ‘Vergroeningsbrief’ voorstelt om werk te maken van de sanering van voormalige stortplaatsen. Het kabinet wil het herstorten van afgegraven materiaal voortaan onderbrengen onder het lage belastingtarief, maar doet deze positieve prikkel meteen teniet door het lage tarief te verhogen. Herstort blijft daardoor te duur, zodat de maatregel weinig effect zal hebben.

In de Vergroeningsbrief doet het kabinet het voorstel het tarief voor herstort van afgegraven materiaal te verlagen naar het lage belastingtarief. Tegelijkertijd stelt het kabinet voor het lage belastingtarief te verhogen, omdat het van mening is dat het lage tarief tot een belastinginkomstenderving leidt van € 56 miljoen op jaarbasis. Volgens VNG en de Vereniging Afvalbedrijven leidt het verlagen van de tarieven voor herstort helemaal niet tot derving van belastinginkomsten. Door het hoge tarief levert de sanering van oude stortplaatsen de schatkist momenteel nauwelijks iets op, blijkt uit de gegevens van de laatste jaren. Als de sanering door een verlaging van de tarieven eindelijk van de grond komt, leidt dit juist tot extra inkomsten. Met het verhogen van het lage belastingtarief verandert er helaas niets voor de sanering van voormalige stortplaatsen.