Nieuws

Strategische keuzes maken en professionaliseren. Dat is de boodschap van Autorecycling Nederland (ARN) voor de autodemontagebranche. De aanbevelingen zijn gebaseerd op ARN-onderzoek in de periode april 2007 tot oktober 2008. Het rapport benoemt kansen en bedreigingen voor de branche. Kansen liggen er volgens ARN ook in samenwerken en schaalvergroting. Dat laatste wordt mede mogelijk door het srijgend aantal autowrakken in de komende jaren.