Nieuws

Analyse van stofproblemen

Stof is overal en vrijwel altijd een probleem. Stof vervuilt en vergt altijd onderhoud. We spreken van stof wanneer de deeltjes kleiner zijn dan een halve millimeter en van fijn stof wanneer de deeltjes kleiner zijn dan 10 mu.
Er zijn veel oorzaken voor stof.
In de natuur ontstaat stof door allerlei oorzaken zoals sterke wind die stof meeneemt van bv een zandvlakte of bv een orkaanuitbarsting. Onze manier van leven vormt ook voor veel stofoverlast en belangrijkste bronnen hier zijn uitlaatgassen van auto’s en vliegtuigen. Veel stof wordt ook veroorzaakt door de industrie.
De natuurlijke oorzaken kunnen we niet bestrijden maar de andere bronnen kunnen allemaal, vroeg of laat, worden aangepakt.
De beste aanpak is ervoor te zorgen dat de bron zo weinig mogelijk stof produceert.
Bv bij sloopwerkzaamheden ontstaat veel stof en de bestrijding hiervan is moeilijk gezien elke situatie anders is en het gewoon niet mogelijk is om stof bij de bron af te zuigen door bv de afmetingen. In dit soort gevallen wordt dus zoveel mogelijk gesproeid met water om zo het stof te binden. Er zijn echter gevallen waar stof ontstaat en het niet mogelijk is om te sproeien en dan is de enige mogelijkheid het toe passen van een stoffilter.
Elk probleem moet dus nauwkeurig worden bekeken door specialisten om zo tot een technisch en economisch verantwoorde oplossing te komen. Een van de specialisten die u hierbij kan adviseren is Dufitec BV. Bereikbaar op telefoonnummer 0620425525.