Nieuws

Afzet van oudpapier gegarandeerd

Afzet van oudpapier uit Nederlandse huishoudens is gegarandeerd

Na signalen over dreigende overschotten van recyclebare materialen vanwege afzetproblemen door de economische crisis, hebben de Europese milieuministers op 2 maart jl. de Europese Commissie verzocht om hergebruik en recycling meer te stimuleren.
Als reactie op dit Brusselse geluid wordt er deze week in de Nederlandse pers geschreven over ‘de ineenstorting van de recyclingmarkten’. De Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) benadrukt dat dit voor de recycling van oudpapier in Nederland niet klopt. Nederland kent al 10 jaar een functionerend systeem voor de gegarandeerde afzet van oudpapier dat uit huishoudens –
gescheiden aan de bron – door of namens gemeenten wordt ingezameld. Om aan dit garantiesysteem van PRN, waarin de gehele papierketen vertegenwoordigd is, deel te kunnen nemen hoeven gemeenten zich alleen bij PRN aan te sluiten. Hiermee
garandeert de Nederlandse papierketen onder alle marktomstandigheden de afname van oudpapier uit huishoudens.

In Nederland wordt 79% van al het op de markt gebrachte papier en karton ingezameld en gerecycled. Hiermee behoort Nederland tot de wereldtop. Oudpapier is geen afval maar een waardevolle secundaire grondstof voor de
papier- en kartonindustrie.