Nieuws

Afvalwater als bron voor energie- en grondstoffen

Prof. van Lier stelde in zijn intreerede aan de TU-Delft, dat afvalwater geen nutteloos restproduct is, maar een bron van waardevolle grondstoffen en energie. ` Goed beschouwd is afvalwater een mengstroom met waardevolle grondstoffen uit de voorgaande economische en/of huishoudelijke activiteit`, aldus van Lier. Afvalwaterzuiveringen zullen daarom op termijn veranderen in opwerkinstallaties die waterstromen produceren voor hergebruik met terugwinning van allerlei (grond)stoffen die zich daarin bevinden.