Nieuws

Afvaloven Omrin weggegooid geld?

Volgens de Harlinger Courant zijn experts van mening, dat de afvaloven die Omrin bij Harlingen wil bouwen overbodig is en dat hier van weggegooid geld sprake is. In een duurzame samenleving moeten andere oplossingen worden bedacht. N. Peters van recyclingberdrijf IPP zegt volgens het bericht: ` Die oven wordt daar voor drie jaar neergezet en dan is het over.` Ook de gescheiden inzamling van kunststof zou bijdragen aan minder behoefe aan verbrandingscapaciteit. Volgens Omrin zitten de experts ernaast.