Nieuws

Afvaldienstverlener Van Gansewinkel ziet zich gedwongen om haar tarieven per 1 juli aanstaande te verhogen. De oorzaak is gelegen in de sterk gestegen brandstofprijs. Sinds 2004 is de dieselprijs met meer dan 75% gestegen, waarbij de stijging in de eerste maanden van dit jaar zo’n 25 eurocent per liter bedraagt. Van Gansewinkel zamelt dagelijks in de Benelux met zo`n 2.000 voertuigen zeer uiteenlopende afvalstromen in en verbruikt jaarlijks ruim 30 miljoen liter diesel en huisbrandolie.

De afgelopen jaren voerde de organisatie een grote `zuinig rijden-actie` en is veel aandacht besteed aan optimalisering van diverse routes. Ingezameld afval wordt na opbulking steeds vaker via alternatieve vervoersmiddelen, zoals trein en boot getransporteerd naar eindverwerkers. Tegelijk wordt er gekeken naar mogelijkheden om voor het voertuigenpark alternatieve brandstofsoorten te gebruiken. Binnenkort start in Amsterdam een proef met een elektrisch voertuig waarmee het afval van ondernemingen in de binnenstad wordt ingezameld om vervolgens met een goederentram naar de rand van de stad vervoerd te worden. Ondanks deze maatregelen is de organisatie sterk afhankelijk van de brandstofprijzen.