Nieuws

40.000.000 autowrakken

De Amerikaan Joe Holsten meldde onlangs op een congres, dat de wereld jaarlijks 40 miljoen autowrakken `produceert`. Een gigantische bron voor herwinning van materialen en reduceren van CO-2 uitstoot en van energiegebruik.

Maar dan moeten die wrakken wel allemaal worden gedemonteerd en daarna worden hergebruikt c.q recycled.

Meer in RMB nummer 3, mei 2009.