Nieuws

MKB-bedrijven uit de maakindustrie kunnen in 2008 weer rekenen op de steun van de overheid voor het ontwikkelen, uitproberen of beter in de markt zetten van innovatieve processen, producten en diensten die milieuwinst opleveren. Het programma Milieu & Technologie (M&T) van SenterNovem subsidieert al sinds 1988 milieugerichte innovaties. Vandaag gaat de jongste subsidieronde van start, met een totaal budget van vijf miljoen euro.

M&T: Subsidie voor technisch gericht onderzoek en marktintroductie
Het programma M&T ondersteunt een flink deel van het technologische innovatietraject, van industriële haalbaarheid tot demonstratie. Bovendien is er subsidie voor de voorbereidingen voor een geslaagde marktintroductie. Volledige subsidieaanvragen zijn welkom tot en met 9 september 2008 en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Criteria daarbij zijn o.a. milieuwinst, innovativiteit (het moet nieuw zijn voor Nederland) en betrokkenheid van de bedrijfskolom. Afhankelijk van het soort project wordt 25 tot 75% van de projectkosten gesubsidieerd, met maxima van €100.000 tot €350.000.

Het programma Milieu & Technologie van SenterNovem
SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, voert beleid uit voor verschillende overheden en draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid.
Het programma Milieu & Technologie stimuleert de Nederlandse industrie al 20 jaar tot het ontwikkelen en toepassen van milieuvriendelijkere, innovatieve processen, producten en diensten. SenterNovem voert dit programma uit in opdracht van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Meer informatie of subsidie aanvragen?
Kijk op de website, of download de folder.