Praktijk

“Het is geen brandweer. Waar Kooi Security goed in is, is het detecteren van broei in een vroegtijdig stadium. Dit gebeurt door middel van een ingenieus systeem op basis van trendanalyses en met thermometrische camera’s.” Hans van Roosmalen, algemeen directeur van afvalverwerker Baetsen Groep, is bijzonder content met de samenwerking met Kooi Security. “Ze kunnen bij brand zelfs op afstand de beregeningsinstallatie bedienen.”

Kooi-Security camera close-upVan Roosmalen is heel duidelijk, als hem wordt gevraagd, waarom hij op zoek was naar een geschikt broeidetectiesysteem. We werken met afval en doen hier – zoals ze dit intern noemen – aan ‘good housekeeping’. Dit betekent dat we zoveel mogelijk aan compartimentering doen. Hier hebben we de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd. Door steeds maar weer vakken bij te maken, om een eventuele calamiteit nóg beter de baas te kunnen zijn. Als er een brand ontstaan, is het immers maar in een klein compartiment. Daarnaast is hier de regel ‘first in, first out’. Dus het afval dat er het langste ligt, wordt ook als eerste verwerkt en gaat het eerste weg.”

Omdat Baetsen Groep toch met een bepaalde voorraad werkt, is het volgens Van Roosmalen niet te voorkomen dat er een incident plaats vindt. “We kunnen niet altijd in het afval kijken en als er dan toch broei ontstaan, is het zaak om die zo snel mogelijk te ontdekken. Vandaar de keuze om met Kooi Security in zee te gaan. Voor ons gevoel was dit de enige partij die een passende oplossing had. Custom made, dus toegespitst op de situatie bij Baetsen Groep. Kijk, het ontdekken van broei is één, maar dan moet je het ook zo snel mogelijk in de kiem smoren. Dus vandaar dat we ook hebben gezegd: ‘Oké, dan gaan we op bepaalde vakken sproeiers zetten. En die moeten dan ook vanuit jullie systeem kunnen worden bediend’.”Kooi-Security camerasysteem bij afval

Richard Venema, accountmanager bij Kooi Security, vult hem aan: “Het Kooi Alarm Center, een gecertificeerde PAC-meldkamer, krijgt het signaal van een temperatuurverhoging. De centralist analyseert het alarm en voert waar nodig het afgesproken protocol uit. Dit kan betekenen dat hij de sproeiers aanzet, maar bijvoorbeeld ook dat hij de brandweer belt en de contactpersonen van Baetsen Groep alarmeert. Van Roosmalen: “Doordeweeks is er dagelijks zo’n zestien uur iemand op de werf, dus als er dan iets gebeurt, kun je zelf redelijk vlug schakelen. Het gaat om de tijden dat je er niet bent. ’s Nachts en in de weekenden.”

Beheersen
Voorheen kreeg de beveiliging de opdracht om extra rondes lopen, maar dit systeem was niet toereikend. Van Roosmalen: “De incidenten die we hebben gehad, zijn allemaal gemeld door mensen die hier toevallig voorbij fietsten en iets signaleerden. Het probleem is dan vaak dat er geen volledig gedetailleerde melding bij de meldkamer binnenkomt. Daardoor kost het allemaal extra tijd en moet de situatie – eigenlijk onnodig – door de brandweer worden opgeschaald. Een afvalbrand gaat namelijk redelijk snel. Hoe vlugger dat je er bij bent, hoe kleiner je het houdt, hoe gemakkelijker het te beheersen is.”

Gelukkig voor Baetsen Groep is er nog nooit iets écht groots gebeurd, maar Van Roosmalen maakt zich wel druk om het imago dat je als afvalverwerker al snel krijgt. “Voor je gevoel veroorzaak je in de omgeving overlast. En dan heb je met milieuvergunningen te maken. Dan gaan omwonenden bezwaren maken en voor je het weet, heb je een hoop narigheid. We hechten dus veel waarde aan hoe we ons als Baetsen Groep het beste kunnen profileren. Wat we doen om bijvoorbeeld brand te voorkomen. Dit is eigenlijk de belangrijkste reden geweest dat we hebben gekozen om het systeem van Kooi Security in te zetten. Dit moeten wij gewoon willen hebben! Voor onze eigen gemoedrust.”

Baetsen Group afvalbergTrendanalyse
In september 2018 heeft Kooi Security met Baetsen Groep een testperiode met mobiele systemen van vier weken gedaan. De test was positief en op basis daarvan zijn we het traject verder aangegaan. Inmiddels is er een opstelling gerealiseerd van vijf vaste UFO Red systemen. Venema: “Het systeem detecteert broei in een vroegtijdig stadium door middel van een thermometrisch camera. De data die deze thermometrische camera verzamelt, wordt geanalyseerd in speciale software die door onszelf is ontwikkeld. Deze software geeft op basis van trendanalyse alarmen.”

In het systeem zijn bepaalde filters ingebouwd. Denk dan aan de warmte van mensen, maar ook die van een vrachtwagen, een shovel of een kraan. Die worden genegeerd. Maar als de oppervlaktetemperatuur bijvoorbeeld 20 graden Celsius is en binnen tien minuten stijgt deze naar 40 graden Celsius, dan is een afwijking in de trend. “Dan genereert de software een alarm”, vertelt Venema. “Dit alarm komt automatisch binnen bij onze meldkamer. Overigens is alle data ook inzichtelijk voor Baetsen Groep. In een online portal, waarbij ook de realtime temperatuurverloop is te zien en alle gegenereerde alarmen.”Kooi-Security elektrokasten

Verzekering
Brandgevaar op afvalwerven is een landelijk probleem, oordeelt Van Roosmalen. “Iedereen zit met het gezeur over de brandverzekering en premies die worden verhoogd. Ik heb zelfs concollega’s gesproken die zeggen: ‘Ik ben helemaal niet meer verzekerd, want de verzekeringsmaatschappij wil me niet meer’. Dit is natuurlijk iets wat je in je bedrijfsvoering helemaal niet kunt hebben! Dus ze besluiten dan uiteindelijk om maar te stoppen met die bepaalde activiteiten. Gewoonweg, omdat ze het risico niet kunnen en willen lopen dat er wel iets gebeurt. Gelukkig hebben wij hier niet mee te maken. Een gevolg van hoe we hier met veiligheid en branddetectie omgaan.”

TEKST: Willem-Jan Schampers | FOTO’S: Willem-Jan Schampers/Kooi Security 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven