Praktijk

Bij de verwerking van afvalstromen is er kans op broei en dit kan leiden tot brand. Bij afvalinzamelaar en -verwerker REMONDIS Nederland heeft brandpreventie dan ook de hoogste prioriteit. Er wordt voortdurend gekeken naar innovaties op dit gebied. Via De Groot Installatiegroep werd contact gelegd met Hikvision, leverancier van beveiligingsproducten en -oplossingen. Het begin van een mooie samenwerking richting een maatwerkoplossing voor REMONDIS.

V.l.n.r. Manfred Wissing (REMONDIS), Rolf van den Hoek (Hikvision) en Gerard Knipscheer (De Groot).

“Door de samenwerking tussen experts binnen verschillende disciplines hebben wij een oplossing gerealiseerd, die naadloos aansluit op onze wensen. Ik denk niet dat wij dit met een andere partij in de markt hadden kunnen realiseren”, zegt Manfred Wissing, vestigingsleider REMONDIS Lichtenvoorde. Het bedrijf zocht een beveiligingssysteem dat 24 uur per dag meet wat er met het opgeslagen materiaal gebeurt en ook waarschuwt als er broei ontstaat.

“Ik had hierover contact met Gerard Knipscheer van De Groot Installatiegroep en hij adviseerde ons eens met Hikvision te gaan praten. Dat hebben we gedaan en vervolgens zijn we met alle partijen aan tafel gaan zitten. Inclusief de risicoadviseur van de verzekeraar en iemand van de inspectie.” Knipscheer: “De basis was een UPD dat eerder al was gemaakt, van daaruit hebben we samen gekeken hoe we beschikbare technieken kunnen combineren om aan de wensen van REMONDIS te voldoen..”

Thermische cameratechnologie

Hikvision biedt innovatieve oplossingen om niet alleen brand te voorkomen, maar ook de veiligheid van personeel en omwonenden te verhogen, aldus Van den Hoek. “Traditionele brandmeldingsinstallaties slaan vaak pas alarm op het moment dat er al rookontwikkeling is, omdat ze met rookmelders werken. Op dat moment is het vaak al te laat, want waar rook is, is vuur. Wij bieden de mogelijkheid om temperaturen te meten met behulp van thermische cameratechnologie, deze camera’s zijn gecertificeerd door het Franse certificeringsinstituut CNPP. De camera’s kunnen alarmen uitgeven zodra er een te hoge temperatuur gedetecteerd wordt in bijvoorbeeld een afvalberg. Niet pas wanneer er al sprake is van rookontwikkeling. Alarmeren voordat een brand dreigt uit te breken, geeft beheerders meer tijd om actie te ondernemen.”

In de opslaghal van REMONDIS Lichtenvoorde wordt dagelijks heel wat huisvuil gestort.

De overslaghal van REMONDIS in Lichtenvoorde is voorzien van thermische camera’s, die dusdanig zijn opgehangen dat overal in de ruimte de temperatuur kan worden gemeten. Knipscheer: “Er zijn twee ‘temperatuurgrenzen’ ingesteld, op basis waarvan de camera’s gaan alarmeren. De eerste temperatuurgrens is voor een ‘pre-alarm’, zodat de camera een signaal geeft wanneer een temperatuur wordt gemeten die hoger is dan normaal. De tweede temperatuurgrens wordt ingesteld op een kritieke temperatuur, waarbij het duidelijk is dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen.”

Dit alles kan via live beelden worden geverifieerd, zodat men ook op afstand – via gsm, tablet of laptop – de nodige informatie heeft om effectief in te grijpen. De mobiele app van Hikvision zorgt ervoor dat controles ook simpel en snel kunnen worden uitgevoerd als de verantwoordelijke persoon niet op locatie is. Of het nou ’s avonds of in het weekend is, of wellicht zelfs op vakantie, de situatie kan altijd en overal worden gemonitord.

Voorbeeld

Van den Hoek benadrukt de belangrijke rol van installateur De Groot Installatiegroep. “Wij zijn de fabrikant van de thermische beveiligingscamera’s, maar het is wel zaak dat deze – uiteraard in nauw overleg met ons – deskundig worden geïnstalleerd. Wij leveren de thermische detectie, het opnamesysteem, de lokale temperatuurweergave en de app om alles op afstand in te zien; zij de gecertificeerde brandmeldinstallatie met doormelding naar de meldkamer. In gezamenlijkheid hebben we dit traject tot een goed einde gebracht. We hebben de veiligheidsoplossing geleverd die de eindgebruiker – zijnde REMONDIS – nodig had. Ik ben het dan ook hartstikke eens met wat Manfred zegt. Het mooie van deze case is inderdaad de samenwerking. Een voorbeeld van hoe het zou moeten.”

Het beeld dat de thermische camera’s van Hikvision tonen.

Wissing is zeer tevreden over de brandbeveiliging die nu geïnstalleerd is. “We zetten een extra stap op het gebied van brandveiligheid. Een stap waar ook de verzekeraar zeer tevreden naar kijkt. Naast innovatie en in goed overleg tot een maatwerkoplossing komen, werd er ook goed gekeken naar de kosten van het project. Dat er oog was voor al deze aspecten vind ik van grote meerwaarde in de samenwerking. We zijn samen op zoek gegaan naar de meest passende oplossing. En dat is mijns inziens gelukt.”

De Groot Installatiegroep is dus verantwoordelijk voor de gehele brandmeldcentrale, waarin de thermische camera’s van Hikvision een centrale rol spelen. “De meldingen van mogelijke broei komen binnen bij de meldkamer, maar de terreinbeheerder, die thuis aan de soep zit, kan ook zien wat de situatie is. Het kan een vooralarm zijn, maar het kan ook nodig zijn dat 112 wordt gebeld.” Van den Hoek: “Hikvision levert een ‘temperatuurbewakingssysteem ter voorkoming van brand’. De installateur heeft gezorgd voor een gecertificeerd branddetectiesysteem. We hebben elkaar dus nodig om tot het beste resultaat te komen. Het is immers maatwerk.”

Martin Wossink, terreinbeheerder van REMONDIS Lichtenvoorde, laat zien dat de app ook op de mobiele telefoon werkt.

Innovatiekracht in de recyclingbranche

Sinds 2001 is Hikvision gegroeid van een fabrikant van één product, naar wereldleider in het ontwikkelen van beveiligingsproducten en -oplossingen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie – zoals kunstmatige intelligentie, cloud computing en de fusie van deep learning en multidimensionale perceptie – vormen de basis voor de innovatieve oplossingen. Nu brengt het bedrijf zijn innovatiekracht naar de recyclingindustrie, om oplossingen te bieden die volledig op maat zijn gemaakt voor deze sector.

TEKST/FOTO’S | WILLEM-JAN SCHAMPERS

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven