Ga naar hoofdinhoud

‘Half werk is geen werk, zowel bij Riwald als bij RvB Groep’

‘Circulair en innovatief verwerker van ferro en non-ferro’. Een betere beschrijving van metaalrecycler Riwald Recycling is er eigenlijk nauwelijks mogelijk. Het bedrijf van de broers Ewald en Gert Huzink heeft twee vestigingen: in Almelo en Beverwijk. En voor de fundering, terreinverharding en – inrichting van beide locaties werd er nauw samengewerkt met de RvB Groep. Tot grote tevredenheid, zo blijkt.

Voor de fundering, terreinverharding en – inrichting van zijn locaties, heeft Riwald nauw samengewerkt met de RvB Groep.

Gerjan Zwep, Business Development Manager bij de RvB Groep: “Al deze terreinen zijn als totaaloplossing door RvB gerealiseerd. Een ontwerp is zo goed als de uitvoering ervan. Elke nieuwe klus is weer maatwerk, dus leggen onze ontwerpers en ingenieurs de basis met een sterk en goed onderbouwd verhardingsadvies. Uiteraard in overleg met de klant. Als infraspecialist bewijzen we dat dit ontwerp haalbaar is. Wij dragen zorg voor de uitvoering en eventueel voor het meerjarig onderhoud.”
RvB is expert en marktleider in de aanleg van zwaarbelaste, vloeistofdichte en zettingsarme terreinen. “Wij maken alles wat men ziet – en alles wat men niét ziet”, aldus Zwep. “Een terreinverharding , fundering, riolering, inrichtingselementen en gewenste bebouwingen. En dat in diverse sectoren, zoals recycling, op- en overslag, transport en containerterminals. We zorgen voor de realisatie en het meerjarig onderhoud van de terreinen.” Huzink onderkent dit: “We doen graag zaken met RvB. Hun deskundige en praktische insteek van engineering en ontwerp verzekert snelheid, efficiëntie én duidelijkheid.”

RvB is expert in de aanleg van zwaarbelaste, vloeistofdichte en zettingsarme terreinen

Een essentieel onderdeel van verharding is de fundering. “De terreinverharding is pas sterk en duurzaam als ook de onderliggende fundering de juiste kwaliteit heeft”, benadrukt Zwep. “Met de juiste fundering houd je kosten van onderhoud en renovatie laag. Daarom berekenen we bij RvB de kracht die een fundering nodig heeft. Op een parkeerplaats of bedrijventerrein is die natuurlijk heel anders dan bij Riwald, waar met zware machines, vrachtwagens en heftrucks wordt gereden. Bovendien houden we ook rekening met de bodemgesteldheid. Voor grondsoorten die gevoelig zijn voor verzakkingen, heeft onze dochteronderneming TerraStab een speciale, gepatenteerde oplossing ontwikkeld.”

Speciale onderafdichting

Voor grondsoorten die gevoelig zijn voor verzakkingen, heeft dochteronderneming TerraStab een speciale, gepatenteerde oplossing ontwikkeld.

Net als heel veel andere recyclingbedrijven, heeft Riwald te maken met eisen rondom vloeistofdichte vloeren en terreinen. Bij RvB zijn ze erin geslaagd een onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer te ontwikkelen, met een hoge levensduur. Zwep: “Traditioneel worden vloeistofdichte terreinen uitgevoerd in vloeistofdicht beton of vloeistofdicht asfalt. Deze voorzieningen zijn efficiënt, eenvoudig en voldoen volledig aan de nodige normen van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV).”
Het werken met grof materiaal of materieel maakt echter dat zo’n terrein al na een zeer korte tijd niet meer vloeistofdicht is, benadrukt Zwep. “Beschadigingen door op- en afladen van containers, schrootwerking of andere zwaar mechanische activiteiten maken het vloeistofdicht houden van het terrein nagenoeg onmogelijk. Vandaar dat de ingenieurs van RvB, door middel van een flexibele, onderhoudsvrije onderafdichting, een vloeistofdicht vloersysteem ontwikkeld hebben, om toekomstig intensief onderhoud te voorkomen.”
Die vloer wordt onder het terrein gelegd. Daarna volgt de terreinfundering en terreinverharding. Zwep: “Resultaat is dat het terrein levenslang vloeistofdicht is. De verharding mag door de zware werkzaamheden die hierop plaatsvinden aan de oppervlakte beschadigen, zoals je hier ook ziet bij Riwald, maar de vloeistofdichtheid is te allen tijde gegarandeerd. Bij de zesjaarlijkse, verplichte inspectie op vloeistofdichtheid, scheelt dat een hoop werk én geld.”

Combinatie engineering en infra/ realisatie

Beschadigingen door op- en afladen van containers, schrootwerking of andere zwaar mechanische activiteiten maken het vloeistofdicht houden van het terrein nagenoeg onmogelijk.

De combinatie van engineering en infra/ realisatie maakt van RvB een bijzondere partner. “We hebben al in veel gevallen bewezen dat we met een creatieve oplossing kunnen komen”, oordeelt Zwep. “En dat is niet toevallig. Binnen de RvB Groep werken we met onze eigen ingenieurs die de oplossingen bedenken, die vervolgens door onze infra-afdelingen worden uitgevoerd.” Huzink valt hem bij: “De combinatie van die twee maakt de RvB Groep tot een zeer betrouwbare partner. Creativiteit, vakmanschap en kennis zijn wel de sleutelwoorden. We doen daarom heel graag zaken met RvB.”

‘We doen als Riwald Recycling heel graag zaken met een betrouwbare partner als RvB’

Wat Huzink aanspreekt aan RvB is dat afspraken altijd worden nagekomen. “Zo werken wij ook. We spreken een klus af, noemen een prijs en als we er met de klant uitkomen, is het dat. Dus niet achteraf nog een hoop gezeur. Dat is bij RvB ook het geval. We hebben bij alle terreinen die we hebben of hadden, heel fijn samengewerkt. Als ik morgen een nieuwe locatie erbij zou nemen en het terrein moet worden verhard of er moet een nieuwe fundering komen, dan wil ik maar met één partij zaken doen. En dat is met RvB!”

Honderd procent hergebruik

Riwald is een grote speler in de metaalrecyclingbranche. Directeur Ewald Huzink: “Ik denk dat we één van de meest innovatieve recyclingbedrijven binnen Europa zijn. Op een duurzame, schone en professionele wijze recyclen we hier alle mogelijke metalen. Met als doel: honderd procent hergebruik van recyclingmaterialen, die vrijkomen in de huidige moderne economie. Onze vestiging in Almelo beschikt over een hightech granulator met innovatieve scheidingstechnologieën, waardoor alle ferro en non-ferro van elkaar worden gescheiden. Hierdoor worden vrijwel alle grondstoffen geschikt voor honderd procent hergebruik.”

TEKST | WILLEM-JAN SCHAMPERS | FOTO’S | GERJAN ZWEP/WILLEM-JAN SCHAMPERS