Algemeen

In Nederland wordt bijna 95 procent van alle bij de sloop vrijkomende materialen gerecycled. Het vrijkomende steenachtige materiaal bijvoorbeeld, wordt gebroken en voornamelijk gebruikt als fundering voor wegen en gebouwen. Dit betekent dat de bouw momenteel nog grotendeels gekenmerkt wordt door een lineaire structuur.

We moeten versnellen naar een circulaire bouwsector waarin vrijkomende materialen als grondstof dienen voor nieuwe producten. De keten moet gesloten worden! De inzet bij circulair slopen is de verkregen grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de keten van de bouw. Een deel van dit materiaal is direct herbruikbaar in dezelfde functie en een deel wordt verwerkt tot circulaire grondstoffen. Dit alles binnen een zo kort mogelijke afstand van de slooplocatie om transport (en dus CO2-uitstoot) te beperken.

Om circulair slopen te garanderen dienen in de aanbesteding de doelstellingen ten aanzien van (her)gebruik van vrijkomende materialen te worden benoemd. Door het toepassen van een eis in het bestek of een uitdagende EMVI moeten inschrijvers zoveel mogelijk uitgedaagd worden om circulair te denken en te handelen. Recentelijk is ervaring opgedaan in een aantal projecten met het zo hoog mogelijk sluiten van de keten. De betrokken partijen waren zeer positief over de resultaten en mogelijkheden van circulaire sloop.

Op donderdag 13 juni wordt hierover een workshop gehouden. Doel van de ochend is om opdrachtgevers te enthousiasmeren over het toepassen van circulair slopen en dit te borgen in het beleid. De leerdoelen van de ochtend zijn:

 • Voorwaarden voor circulair slopen
 • Opname in het beleid
 • Hoe een sloopproject circulair aanbesteden
 • Circulair slopen is niet duurder
 • Ervaringen met circulaire sloopprojecten
 • Monitoring en rapportage via verificatie

Om 08.30 uur is de ontvangst, gevolgd door een welkomswoord. Hierna begint de workshop. Om 11.45 uur is er een discussie gepland over de aanpak van circulaire sloopprojecten en 12.00 uur is de afsluiting en lunch.

De verschillende rollen in een circulair sloopproject worden ingevuld door:

 • Roel Hartenhof, gemeente Nijmegen: Beleid & aanbesteding
 • Ger Verbeek, BCM Consultancy: Adviseur
 • Daaf de Kok, BouwCirculair: Bestek eisen & EMVI
 • Mirko Ophoff, Vlasman: Sloop
 • Alexander Pouw, Theo Pouw groep: Recycling
 • Peter Kreukniet, Insert: Marktplaats
 • Ton van Beek, SKG-IKOB: Verificatie product/project

De workshop wordt gehouden bij SKG-IKOB, Poppenbouwing 56 in Geldermalsen. De kosten: gratis voor leden van BouwCirculair; niet-leden €195 excl. btw. Aanmelden: e-mail (naam + organisatie) naar: info@bouwcirculair.nl.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven