Algemeen

Deze week wordt bepaald of gemengd kunststofafval wereldwijd een vrij verhandelbaar goed blijft. Of wordt het geplaatst onder de groep van afval waarvoor beperkingen gelden? Eind vorige maand begon in Genève de conferentie van de partijen die het Verdrag van Bazel, Rotterdam en Stockholm hebben ondertekend. Morgen wordt de conferentie afgesloten.

Twee weken lang hebben vertegenwoordigers uit 180 landen gepraat over hoe de wereldhandel van gerecycled plastic beter kan worden geregeld. Noorwegen heeft voorgesteld om, voorafgaand aan de export van plastics, verplicht te stellen dat het importerende land hier toestemming voor moet geven. Daarnaast moet er meer informatie komen over omvang en inhoud van de te exporteren partijen.

Toen de behandeling van het voorstel begon op 4 mei, werd een petitie aangeboden waarin 700.00 mensen het initiatief van Noorwegen ondersteunden. Ook verschillende milieugroepen, waaronder Friends of the Earth en Break Free From Waste steunden het initiatief.

Afval- en recyclingbedrijven zien in de uitbreiding van een meldsysteem echter een soort verkapt verbod voor de export van gemengd plastic. Eerder keerde EU-brancheorganisatie Fead zich al tegen het voorstel. Nu zeggen de Duitse kunststofverwerkende bedrijven ook geen algemeen export- en handelsverbod voor gemengde kunststoffen te willen.

In Duitsland is een verpakkingswet aangenomen die de recycling moet laten toenemen tot 58,5 procent dit jaar en tot 63 procent in 2020. Hiervoor is de export hard nodig, vinden de recyclers. Vooral de gemengde kunststoffen. Volgens hen wordt slechts een klein deel van het plastic geëxporteerd buiten de EU en is het met de afvalcodenummers duidelijk welke gemengde afvalstromen nog geschikt zijn voor verwerking en welke niet.

Veel effect heeft de oproep van de Duitse recyclers waarschijnlijk niet. Hun eigen milieuminister Svenja Schulze wil een exportverbod voor sterk vervuil plasticafval. Zij sluit zich daarom aan bij het voorstel van Noorwegen dat plastic afval niet meer als een vrij verhandelbaar goed wil classificeren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven