Algemeen

Om West-Friezen te bewegen beter hun afval te scheiden, overwegen gemeenten over te gaan op een recycletarief. Dit betekent dat men voortaan betaalt voor het restafval, per keer dat de zwarte container langs de weg wordt gezet. Inwoners met weinig restafval betalen dan een lagere afvalstoffenheffing dan mensen die vaker hun kliko met restafval aanbieden.

Gemeenten bekijken hoe ze de kosten van de afvalverwerking kunnen drukken en hoe het milieurendement kan worden verhoogd. “We moeten van het Rijk naar honderd kilo restafval per inwoner per jaar. In West-Friesland is dit nu nog 150 tot 200 kilo”, vertelt wethouder Bart Nootebos van Stede Broec. “De beste methode om dit te bereiken is het tarief vast te stellen op basis van het aantal keren dat restafval wordt aangeboden. Dit gebeurt al in grote delen van Nederland.”

Het moet mensen prikkelen hun restafval beter te scheiden, aldus Nootebos. “Het rijk belast restafval boven de honderd kilo extra. Dit geldt niet voor groen- en plastic afval; dat moet juist geld opleveren. In hoeverre West-Friezen straks duurder uit zijn, valt volgens hem nog niet te zeggen. “Je betaalt wel meer dan je buurman als die de helft minder vaak restafval aanbiedt.”

Het nieuwe systeem is nog geen uitgemaakte zaak. “Alle gemeenten in West-Friesland gaan dit afwegen”, weet de wethouder. “De raden bepalen uiteindelijk wat er gebeurt. Ik zie het liefst dat wij hetzelfde doen als de buren. Als wethouders spreken we elkaar hierover, al bestaat de kans dat niet alle gemeenten dit gaan doen.”

Besluiten vallen volgens Nootebos pas na de zomer. Net als Medemblik en Opmeer eerder vraagt Stede Broec ook de mening van haar burgers. Onder de 2.500 inwoners is hiervoor een enquête verspreid. “De uitslag nemen we mee in onze afweging. Dit wordt nog een hele discussie. Ik denk niet dat we dit 1 januari 2022 al gaan invoeren.” Aan het nieuwe systeem kleeft volgens de wethouder ook een risico: “Het dumpen van afval.”

In Koggenland is het Recycleplan Huishoudelijk Afval van afvalverwerker HVC, waar het recycletarief onderdeel van uitmaakt, in februari in de gemeenteraad behandeld. Ook daar volgde een flinke discussie, waarop besloten werd in een latere vergadering nogmaals over het plan te praten.

1 reactie op “West-Friese gemeenten: Vaker restafval? Meer betalen?!

  1. Bianca schreef:

    Ik heb helemaal geen grijze,groene en plastic bak. Ik gooi alles in de ondergrondse container. Geld het dan ook voor mij dat je dan moet betalen als je meer dan 100 kilo afval hebt in 1 jaar