Algemeen

Op 3 juni hebben de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke zaak, Het Zwarte Corps en LPMA, de werkgeversorganisaties WENb en de brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, BRBS, BVOR en NVRD in Arnhem hun handtekeningen gezet onder de Arbocatalogus voor de gehele afvalbranche. De arbocatalogus wordt nu voor toetsing aan de Arbeidsinspectie voorgelegd. Na vaststelling door de inspectie is de catalogus de branchebrede standaard voor veilig werken.

In goed overleg hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken vastgelegd in de Arbocatalogus Afvalbedrijven. Met het opstellen van de catalogus neemt de branche haar verantwoordelijkheid in het voorzien van goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk. Meerdere vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers uit de afvalbranche hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze Arbocatalogus. De betrokken partijen blijven werken aan het ontwikkelen van de Arbocatalogus Afvalbedrijven. De catalogus is voor iedereen beschikbaar en te vinden op www.arbocatalogus.net/afval.

De onderdelen Algemeen, Milieustraat en KCA-depot, Bewerken, Composteren, Verbranden en Storten van de arbocatalogus, inclusief de bepalingen over dieselmotorenemissies in omsloten ruimten, zijn gereed voor de marginale toetsing door de inspectie. De onderdelen Inzamelen en Rioleringsbeheer worden in de zomermaanden aan de achterbannen voorgelegd. Naar verwachting volgt in september over deze onderdelen overeenstemming.