Algemeen

De Nationale Recycle Week, die deze week loopt, richt zich op de noodzaak van versnelde inzameling en verantwoorde recycling van de uitdijende en totaal onzichtbare hoop e-waste. We hebben het dan over al die elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen die in huis rondzwerven of die nog steeds worden weggegooid in de grijze kliko of naast afvalcontainers op straat worden gezet.

Wecycle daagt een week lang jongeren extra uit om meer e-waste in te zamelen. Want wat blijkt? De jeugd van 13 tot 17 jaar is vooralsnog de grote achterblijver. Wecycle, dat in Nederland de regie voert over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (kortweg: e-waste), liet het inzamelgedrag van Nederlanders onderzoeken door bureau Motivaction.

Wie doet wat en hoe, wie zijn de achterblijvers, waar liggen de kansen om meer in te zamelen? Volwassenen boven de 65 jaar zamelen het de beste in. Mannen en vrouwen bevestigen een traditioneel rollenpatroon binnen het gezin. En in de zeldzame gevallen dat jongeren dan e-waste verwijderen, verdwijnt tot zo’n dertig procent gewoon in de kliko bij het huisvuil.

Jan Vlak, directeur van Wecycle, vindt het verrassend dat jongeren sterk achterblijven bij ouderen. “Het is goed dat jongeren vooroplopen in de protesten tegen klimaatverandering. Maar die overtuiging zien we nog niet terug in het inlevergedrag van deze groep die veel elektronische apparaten bezit en waarvan ook veel kapotgaan of niet meer in gebruik zijn.”

Dit is echter volgens Vlak wel de groep waar we het in de toekomst van moeten hebben. “Om die reden zetten we gedurende de Nationale Recycle Week, ook via social media, heel bewust in op de jeugd en laten we ze uitdagen door een aantal bekende vloggers.”

In huishoudens met pubers waar apparaten en lampen kapotgaan, blijft een derde gewoon thuis rondzwerven, tweederde wordt weggedaan. In dat geval zijn het vooral de ouders (55 procent) die deze e-waste wegbrengen naar de gemeentelijke milieustraat en de inzamelbakken in winkels. Slechts negen procent wordt door pubers weggebracht.

Volgens Vlak is het echt schokkend dat pubers dan vervolgens een kwart (lampen) tot een derde (kleine elektrische apparaten) van de e-waste gewoon bij het afval weggooien. “En dit terwijl 92 procent van de jongeren weet dat ze apart kunnen worden ingeleverd. Bijna zeventig procent kent ook daadwerkelijk onze Wecycle afvalbakken en een meerderheid is op de hoogte dat bij correcte recycling schadelijke stoffen worden verwijderd en grondstoffen worden hergebruikt.”

Het probleem van Wecycle is dat de enorme e-waste afvalberg vrijwel onzichtbaar is en niet zo tastbaar als de plastic soep die de oceanen bevuilt. Vlak: “De Nationale Recycle Week moet het noodzakelijke bewustzijn en begrip ook bij jongeren een enorme boost geven.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven