Algemeen
Voor het in een shredder-installatie verwerken van autowrakken geldt dat een scheiding plaatsvindt in herbruikbaar metaalschroot en shredderafvalstoffen. De shredderafvalstoffen moeten zoveel mogelijk nuttig worden toegepast.

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk op 1 juli 2022 in werking. De nieuwe wet beoogt de regels te vereenvoudigen, door een groot aantal wetten en regels te bundelen in één nieuwe wet. Dat is echter ook meteen de valkuil. Door alle wetten in een paar documenten van duizenden pagina’s te bundelen, zijn de regels namelijk moeilijk leesbaar én vindbaar. Wat heeft dit voor gevolgen voor het bedrijfsleven en in het bijzonder de recyclingbranche?

Op donderdag 21 oktober 2021 houdt Recycling Magazine Benelux, in samenwerking met Van Iersel Luchtman Advocaten, een webinar ‘Recht-en Regelgeving’, met thema de Omgevingswet’. Omgevingsrecht-advocaat Wilbert van Eijk, bedrijfsadviseur en vergunningverlener Norma van den Wijngaard en recycler Johan van Peperzeel worden door gespreksleider Willem-Jan Schampers geïnterviewd en geven hun visie over de gevolgen van de Omgevingswet.

Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:
• Wat is de Omgevingswet en wat moeten en kunnen bedrijven hiermee?
• Voor welke problemen is de Omgevingswet een oplossing?
• Wat merkt de recyclingbranche van de nieuwe wet?
• Hoe kunnen Van Eijk en Van den Wijngaard de helpende hand bieden?

Het webinar is gratis toegankelijk voor abonnees van Recycling Magazine Benelux. Niet-abonnees betalen € 9,95. Aanmelden kan hier. Heeft u vragen aan advocaat Wilbert van Eijk, expert Norma van de Wijngaard of ondernemer Johan van Peperzeel? Laat ons dit dan weten via redactiermb@eisma.nl. Gespreksleider Willem-Jan Schampers kan deze vragen dan aan hen voorleggen.

DEELNEMERS WEBINAR:

Wilbert van Eijk is advocaat sinds 2006 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Omgevingsrecht & Milieurecht en Sanctie & Boete. Daarnaast is hij voorzitter van het brancheteam Afval & Recycling. Van Eijk is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, denk aan milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht. Hij adviseert en procedeert in tal van omgevingsrechtelijke zaken. Ook treedt Van Eijk veelvuldig op als raadsman in economische strafzaken. Hij staat veel afvalverwerkende bedrijven en producenten van (secundaire) bouwstoffen bij.

Norma van de Wijngaard heeft ruim twintig jaar ervaring in de milieuwereld Ze heeft als bedrijfsadviseur en als vergunningverlener gewerkt, aan zowel de kant van het bedrijfsleven als van de overheid. Dit komt goed uit, nu ze zich bezighoudt met het verlenen van vergunningen en adviseren van bedrijven. Sinds augustus 2018 is Van de Wijngaard werkzaam bij adviesbureau MILON, als senior projectleider milieu en MT-lid.

Johan van Peperzeel is eigenaar/directeur van Van Peperzeel, inzamelaar van oude accu’s in Nederland en België. De jaarlijkse inzameling bedraagt vele duizenden tonnen oude loodaccu’s. Het bedrijf werkt onder meer voor landelijk opererende grossiers in de automobielbranche. De oude accu’s worden gereed gemaakt voor recycling en geleverd bij erkende verwerkers in Europa. Daarnaast is Van Peperzeel actief in de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en fungeert het voor Stibat als hét nationale sorteercentrum van alle lege en afgedankte batterijen in Nederland.