Ga naar hoofdinhoud

`Waarom? Daarom! GFT`-campagne van start

Op 12 november heeft de Vereniging Afvalbedrijven de ‘Waarom? Daarom! GFT’- campagne gelanceerd om bestuurders en gemeenteambtenaren te informeren over het belang van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). De campagne wil de gemeenten herinneren aan het waarom van gescheiden gft-inzameling en informeren over de huidige en toekomstige hergebruikmogelijkheden. De initiatiefnemer hoopt dat de boodschap uit de campagne via hen ook terechtkomt bij de burger, die sinds jaar en dag aan de basis staat van de goede resultaten die in Nederland worden behaald op afvalgebied.

Per jaar zamelen we in Nederland ruim 1,3 miljoen ton gescheiden gft-afval in. Composteerbedrijven zetten dit om in compost en steeds vaker ook in biogas. Van één ton gft-afval maken we 400 kilogram compost en 100 kuub biogas. Dit gas wordt gebruikt voor energieproductie of als groen gas voor de transportsector. Daarnaast worden uit het gft-afval afgescheiden houtachtige delen ingezet voor energieopwekking in (biomassa-)energiecentrales.
Het gescheiden inzamelen en verwerken van gft-afval levert op die manier een grote bijdrage aan klimaat- en hergebruikdoelen van rijksoverheid en gemeenten. Het behalen van de hergebruikdoelstellingen van huishoudelijk afval in het Landelijk afvalbeheerplan maakt intensivering van de gescheiden inzameling van gft-afval zelfs noodzakelijk.

Zie de speciale website over GFT-afval