Ga naar hoofdinhoud

Vuilniswagens op waterstof: duurzame afvalinzameling in regio Helmond

Blink rijdt sinds kort met twee splinternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. In samenwerking met SUEZ Recycling & Recovery Nederland, neemt Blink deel aan een Europees project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen. Verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers werken binnen dit Europese project samen om kennis en ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Zo komt zero emissie inzameling binnen handbereik.

Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan een belangrijk onderdeel en ook de inzameling van huishoudelijk afval valt hieronder. Gemeenten zoeken daarom, in samenwerking met afvalinzamelaars, naar manieren om te voldoen aan toekomstige eisen en doelstellingen. Waterstofwagens zijn hierbij een uiterst geschikt hulpmiddel. Deze wagens zijn honderd procent elektrisch aangedreven en hebben geen schadelijke uitstoot. Bovendien hebben ze een grote actieradius en zijn de voertuigen snel getankt.

Het project in Helmond en omliggende gemeenten is onderdeel van een groter Europees project: REVIVE. Fabrikant E-Trucks Europe ontwikkelde de innovatieve waterstofwagens. In totaal gaan binnen dit project vijftien vuilniswagens op waterstof rijden in acht steden in Nederland, België, Italië en Duitsland. SUEZ heeft in samenwerking met Blink twee trucks aangeschaft die worden ingezet in het inzamelgebied van Blink. De trucks tanken bij het waterstoftankstation van Waterstofnet op de Automotive Campus in Helmond.

Schoon, stil en ideaal voor stedelijk gebied
!Dit Europese project is bedoeld om grootschalig ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Ook is het een demonstratieproject om te laten zien welke mogelijkheden er al zijn”, vertelt Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van SUEZ. !Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en actieradius als een dieselvoertuig. Het grote voordeel is natuurlijk dat de wagens schoon zijn; de enige uitstoot is waterdamp. Bovendien zijn ze stil, ideaal voor stedelijk gebied.” De waterstofwagens worden ingezet in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende.

Deze duurzame manier van inzamelen helpt gemeenten hun ambities te verwezenlijken. De inzet van deze vuilniswagens op waterstof levert daarnaast een schat aan informatie op, die een belangrijke rol gaat spelen bij toekomstige besluitvorming over de wijze van emissieloos inzamelen. Het is de bedoeling dat de pilot de marktintroductie van waterstofwagens in een stroomversnelling brengt, zodat we in de nabije toekomst volledig kunnen inzamelen zonder schadelijke uitstoot.

“Het werkgebied van Blink kent zowel stedelijk als landelijk gebied. Daarmee zijn wij een ideale proeftuin om deze waterstofauto’s onder alle denkbare omstandigheden uit te testen”, zegt Mark Vaal, directeur Blink. Daarnaast stelt hij dat de deelnemende gemeenten met dit proefproject een duidelijk statement maken ten aanzien van de toekomst van de inzameling van de grondstoffen afkomstig uit huishoudens.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Deelname aan REVIVE is voor SUEZ een logische stap als onderdeel van haar duurzame strategie, benadrukt Te Winkel. !Duurzaamheid staat voorop bij al onze activiteiten: van de inzameling tot de verwerking van afval. Afval inzamelen zonder uitstoot is hierbij een belangrijke doelstelling. Door samen te werken met partners in projecten als dit werken we samen aan een betere wereld. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvolle pilot.”