Ga naar hoofdinhoud

Vuilniswagen op waterstof geruisloos door Arnhemse wijken

Afvalverwerker PreZero gaat een waterstofwagen inzetten voor het inzamelen van afval in Arnhem. Samen met de gemeente Arnhem neemt PreZero deel aan een Europees project waarbij gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers in verschillende landen ervaring opdoen met het rijden op waterstof.

Binnen dit project zet PreZero in Arnhem een elektrisch voertuig in dat volledig rijdt op waterstof en geen schadelijke uitstoot heeft. De inzamelwagen gaat half september de weg op. “Een mijlpaal op de weg naar een CO2-vrije afvalinzameling”, aldus het bedrijf.  

Voor de inzameling van huishoudelijk afval geldt dat Europese milieueisen voorschrijven dat de CO2-uitstoot en fijnstofemissies zo veel mogelijk moeten worden teruggebracht. Om aan deze EU-richtlijn te kunnen voldoen, hebben Arnhem en PreZero zich verbonden aan het project HECTOR, wat staat voor Hydrogen Waste Collection Vehicles in North West Europe1.

Doel is CO2-emissies te verlagen door inzamelwagens in te zetten die rijden op waterstof. De ervaringen die dit oplevert, moeten antwoord geven op de vraag hoe de uitstoot van schadelijke stoffen in het wegvervoer aanzienlijk kan worden verminderd. Fabrikant E-Trucks Europe heeft de innovatieve waterstofwagen die hierbij wordt ingezet, ontwikkeld.

De waterstofwagen in Arnhem wordt ingezet voor de inzameling van ondergrondse containers. Het voertuig kan maximaal vijftien kilo waterstof tanken en daarmee twee dagen de weg op. “De inzet van de inzamelwagen zal een schat aan informatie opleveren die een rol gaat spelen bij besluitvorming over hoe afval in Nederland CO2-vrij kan worden ingezameld”, zegt PreZero   HAN Automotive Research uit Arnhem is verantwoordelijk voor data-analyse en de verwerking van al deze gegevens in het HECTOR-project. 

Inzamelwagens op waterstof: hoe werkt het?

Bovenop het waterstofvoertuig dat door PreZero in Arnhem wordt ingezet, bevinden zich twee tanks, met elk een inhoud van 7,5 kilo. De inzamelwagens vervoeren waterstof in gasvorm in druktanks van 350 bar. Een brandstofcel in deze voertuigen zet het gas om in elektriciteit en water. Het voertuig wordt aangedreven door de elektriciteit. Het voordeel ten opzichte van elektrische voertuigen is dat waterstof – net als benzine of diesel – in korte tijd kan worden bijgetankt, zonder dat het nodig is grote en zware accu’s mee te nemen. Ook wordt geen motorgeluid geproduceerd, waardoor de geluidsoverlast in woonwijken tot een minimum wordt beperkt.