Ga naar hoofdinhoud

Vuilnis mogelijk niet opgehaald bij aangekondigde stakingen

Ook in 2010 werd door een staking het afval niet meer opgehaald, zoals in Amsterdam. Foto: shutterstock

Gemeenteambtenaren, waaronder ook vuilnismannen en -vrouwen, leggen binnenkort het werk neer nu er geen akkoord is bereikt over een betere cao. Acties en stakingen zijn daarom volop in voorbereiding. Het kan betekenen dat de afvalbakken niet meer worden geleegd en ook het afval van de straat niet meer wordt opgeruimd, met daardoor dus ook mogelijk minder aanvoer voor recyclers.

De FNV stelde een ultimatum aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De eisen waren onder andere een loonsverhoging van twaalf procent voor 2023. Daarnaast moest er ook een Automatische Prijscompensatie (APC) komen. Van de VNG kregen ze echter een aanbod van vijf procent loonsverhoging. Niet genoeg, volgens FNV. “De VNG geeft in haar reactie aan een akkoord niet te kunnen baseren op een ultimatum en roept de bonden op opnieuw aan tafel te gaan”, vertelt FNV Overheid bestuurder Marieke Manschot “Dit is een gepasseerd station, getuige de mening van de medewerkers: niet voor niets hebben zij het laatste werkgeversbod massaal van tafel geveegd met een cijfer 3. Daarom hebben we de werkgevers een ultimatum gesteld.”

Grote actiebereidheid

Volgens FNV is de actiebereidheid onder werknemers dit keer groot. In het hele land worden acties voorbereid, zoals in de gemeenten Almere, Tilburg, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Op 15 februari is er een grote gezamenlijke demonstratie in Utrecht. Marieke Manschot: ‘De werknemers zijn de kracht waar een gemeentelijke organisatie op drijft. De politiek wil goede voorzieningen van hoge kwaliteit leveren, dat kan alleen met voldoende gekwalificeerde werknemers. Hier wringt de schoen. Ook in de laatste Personeelsmonitor van 2021 is te zien dat met name groepen jongere ambtenaren vertrekken naar ander sectoren met betere arbeidsvoorwaarden en met een betere loopbaanontwikkeling. De arbeidsmarkt is al zeer krap en die zal steeds krapper worden. Om het voorzieningenniveau op peil te houden zullen de gemeenten een aantrekkelijke werkgever moeten worden en blijven. Zowel binnen als buiten de overheid zijn er werkgevers die deze dynamiek snappen. Een goede cao is daar een onmisbaar onderdeel van.”