Ga naar hoofdinhoud

VROM-Inspectie en Chinese afvalautoriteiten pakken samen illegale afvaltransporten aan

De VROM Inspectie en het Chinese Ministry of Environmental Protection gaan samen de illegale overbrenging van afval uit Nederland naar China aanpakken. Een delegatie onder leiding van de Inspecteur Generaal voor internationale milieuhandhaving Gerard Wolters heeft in Beijing afspraken gemaakt over verbetering van de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse en Chinese inspecteurs.

Door betere informatie-uitwisseling tussen de VROM-Inspectie en de Chinese autoriteiten kunnen Chinese en Nederlandse inspecteurs snel achterhalen of de herkomst en bestemming van het afval juist zijn. Tevens zal gecontroleerd worden of afvalstoffen bij de juiste bedrijven verwerkt worden. Voor de controles ter plaatse zullen controlebureau AQSIQ, Chinese douane en lokale milieu-autoriteiten ingeschakeld worden. Als illegale zendingen in China worden aangetroffen wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat het verantwoordelijke bedrijf de afvalstoffen terughaalt.

De VROM-Inspectie controleert in Nederland of bedrijven zich houden aan de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Bij controles op de export naar China is het vaak moeilijk vast te stellen of het bedrijf van bestemming de afvalstof wel mag ontvangen en milieuhygiënisch kan verwerken. Daarbij kon voorheen niet vastgesteld worden of de afvalstoffen aankomen bij de bedrijven die op de documenten staan vermeld.

bron: VROM