Algemeen

De logistiek kan een belangrijke rol spelen in het circulair maken van de kledingindustrie, de tweede grootste vervuiler ter wereld. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek  (VIL) heeft onderzocht met welke logistieke mogelijkheden het de circulaire economie in de textielsector kan stimuleren.

De grootste vervuilers van de sector zijn het hoge waterverbruik tijdens de productie van de grondstoffen en het gebruik van grote hoeveelheden verontreinigende chemicaliën (bijvoorbeeld tijdens het kleuren van stoffen). Veel kledingstukken worden bovendien nooit verkocht en gebruikte kleding krijgt vaak geen tweede leven.

De overheid en textielsector zijn zich hier de laatste jaren meer van bewust en verschillende bedrijven starten initiatieven op vlak van circulaire economie. Deze initiatieven moeten volgens VIL ook logistiek ondersteund en gestimuleerd worden.

In het project Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie) onderzocht VIL de afgelopen jaren met betrokken bedrijven en logistieke dienstverleners welke nieuwe businessmodellen uitgebouwd kunnen worden. De businessmodellen zijn gebaseerd op value added logistics, gericht op een effectievere verzameling van gebruikte kleding.

VIL: ‘Daar waar dat resulteert in succesvolle circulaire economie, kan dit extra commerciële voordelen opleveren voor zowel textielproducenten als retail. De anders verloren kledij krijgt immers een nieuwe commerciële waarde vanuit hergebruik of recycling.’

In het proefproject van VIL werd uit dertig kilo oude t-shirts via chemische recycling een nieuw t-shirt gemaakt. Chemische recycling is vrij nieuw en de enige technologie waarmee ‘vezel-tot-vezel’-recycling zonder kwaliteitsverlies kan worden bereikt. Het is in staat om alle ongewenste bestanddelen te verwijderen, zoals kleurstoffen en katalysatoren.

Om textielrecycling effectief te maken, moet de informatie over de samenstelling en de toestand van het textiel beschikbaar zijn voor alle partijen in de keten. Zowel de consument als het collectiepunt en het sorteercentrum moet de informatie eenvoudig kunnen terugvinden. VIL heeft daarom een digitaal paspoort voor kledingstukken geïntroduceerd. Het paspoort beschrijft de productsamenstelling en informatie over het gebruik, onderhoud, herstel en recycling.

VIL hoopt op een wettelijk kader in België, zodat het grootste gedeelte kleding niet meer in verbrandingsovens eindigt. Dit hoeft niet noodzakelijk toekomstmuziek te zijn, zegt projectleider Jan Merckx. “De verschillende ingrediënten liggen reeds klaar, zoals productpaspoorten, transparante ketens, een geharmoniseerd collectie- en sorteersystemen.”