Algemeen

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) verwelkomt het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in te voeren per 2023. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het streven naar circulair textiel in 2050. Met UPV wordt immers het hoogwaardig recyclen van textiel gestimuleerd. Iets dat nu nog mondjesmaat gebeurt.

Tot op heden wordt namelijk slechts één procent gerecyclede vezels daadwerkelijke gebruikt in nieuw verkocht textiel. Virgin materiaal is goedkoper dan de duurdere gerecyclede alternatieven. De prikkel om gerecycled textiel hoogwaardig te gebruiken, is nog steeds klein. Gevolg is dat er nauwelijks in textielrecycling wordt geïnvesteerd vanuit de markt en schaalvergroting uitblijft. UPV doorbreekt deze vicieuze cirkel, door de vraag naar- en beschikbaarheid van hoogwaardig gerecycled textiel juist te stimuleren.

De VHT draagt uit dat een belangrijk onderdeel van een geslaagd UPV-systeem de inzameling en sortering van ingezameld textiel is. In vergelijking met andere Europese landen, wordt in Nederland veel huishoudelijk textiel gescheiden ingezameld via een professionele en efficiënte inzamelstructuur. De VHT brengt dan ook tijdens de keten-overleggen kennis in met betrekking tot het professioneel inzamelen en sorteren van post-consumer textiel. De VHT denkt graag mee met producenten MODINT en INretail om een goed UPV systeem te implementeren. Door samenwerking in de keten kunnen de doelstellingen worden gehaald en komt de circulaire textielketen een flinke stap dichter bij.