Ga naar hoofdinhoud

‘Verzoek stillegging bio-energiecentrale AEB ongegrond’

AEB hoeft de bio-energiecentrale (BEC) niet stil te leggen. De hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Holland verklaarde een verzoek tot stillegging ongegrond. Gedeputeerde Staten neemt het advies over. Milieuorganisatie MOB had om stillegging van de BEC verzocht bij de toezichthouder, de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord.

Volgens MOB zou de BEC in 2020 teveel ammoniak hebben uitgestoten, in strijd met de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Omgevingsdienst wees dit verzoek af. Een onafhankelijk adviesbureau had berekend dat de nieuwe installatie van AEB in het Westelijk Havengebied wel degelijk binnen de grenzen van de vergunning was gebleven.

Noord-Holland vindt nu dat de Omgevingsdienst terecht niet is overgegaan tot handhaven. Dit stemt AEB Amsterdam tevreden. “We hadden vertrouwen in de goede afloop”, zegt CEO Paul Dirix. “Maar het is fijn dat nu ook de provincie erkent dat we binnen de vergunningsnormen zitten.”